Coöperatie De Kleine Schans zet inwoners centraal

Youké is samen met de Gemeente Woudenberg en Mee betrokken bij de oprichting van de coöperatie De Kleine Schans. Binnen deze coöperatie wordt een samenwerking aangegaan op het sociaal domein waarbij uitvoer wordt gegeven aan de Participatiewet, de Leerplichtwet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze samenwerking is uniek in Nederland.

Lees verder

Jaarbeeld 2016

2016 was het jaar van het verder transformeren van de zorg voor jeugd samen met de gemeenten, wijk- en buurtteams en andere organisaties in het lokale veld. We hebben onze koers tot 2020 ingekleurd en vormgegeven. De focus ligt op integrale, inclusieve hulp nabij het gezin. Voor een sterke jeugd.

Lees verder

Agenda

Er zijn geen evenementen in de agenda.

Maurits Struik over InVerbinding werkt met JIM

Maurits Struik over de InVerbinding werkt met JIM aanpak van Youké. Hoe kan uithuisplaatsing worden voorkomen bij gezinnen met complexe problematiek samen met de JIM?

Lees verder

InVerbinding nu ook succesvol voor 12-

Hulp uit het eigen netwerk is voor gezinnen met jonge kinderen met complexe problematiek een beter alternatief dan uithuisplaatsing. Door in een vroeg stadium iemand uit het eigen netwerk, die ouders en kind vertrouwen, te koppelen aan professionals kan uithuisplaatsing worden voorkomen. Deze conclusie komt uit een recente pilot. Uit de pilot blijkt ook dat je met deze interventie escalatie van problemen in de toekomst kunt voorkomen of verminderen.

Lees verder

Samenwerking Youké en SBO de Stuifheuvel

De integrale samenwerking van onderwijs en jeugdhulp leidt tot een volwaardig onderwijs-zorgarrangement met een pedagogisch medewerker en een leerkracht in de klas.

Lees verder

Youké ondersteunt ‘Pak Armoede Aan’

De Armoedecoalitie doet samen met Vicor Everhardt, wethouder in Utrecht, een oproep om armoede aan te pakken. Youké ondersteunt deze oproep, en sluit zich aan bij het statement: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen".

Lees verder

Youké neemt deel aan ‘De Werkgeverij’

Op 30 januari jl. heeft bestuurder Fawzia Nasrullah namens Youké haar handtekening gezet onder het samenwerkingsverband 'De Werkgeverij' van werkgevers en werknemers in Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Gelderland.

Lees verder

Officiële start Integrale Jeugdhulp in Utrecht West

Youké Jeugd en Focuz Behandelcentrum werken samen voor het bieden van goede zorg aan kinderen met psychische klachten en hun gezin in Utrecht West. Inwoners van deze gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater kunnen terecht bij een nieuwe gezamenlijke toegang voor de behandeling van vragen rondom integrale jeugdhulp en -GGZ.

Lees verder

Filmpje: Wonen met jong en oud op de Saffierlaan

Bekijk een kort interview over gespikkeld wonen een bijzondere woonvorm met jong en oud.

Lees verder

Stem! Help ons Gezinshuis aan een mooie donatie

Gezinshuis Kracht van het Verschil is genomineerd voor een donatie van het ING Nederland fonds. Voor de kinderen willen ze graag laptops aanschaffen. Of een timmerwerkplaats inrichten waar de kinderen met andere kinderen of hun verwanten aan de slag kunnen.

Lees verder