Levensstijl

Door je achtergrond heb je het gevoel dat je niet kunt zijn wie je bent. Je zit klem tussen verschillende culturen. Het lijkt wel alsof je leven thuis, op school en op straat een opeenstapeling is van problemen: hoogoplopende ruzies, schoolverzuim of drugsgebruik. Jij en je ouders voelen je machteloos en de situatie lijkt niet op te lossen. Youké helpt je graag weer op weg. We werken met jou, je ouders, docenten en de betrokken hulpverlener samen aan een oplossing. Zodat je ruimte voelt om weer de regie over je eigen leven te (her)nemen.

"Rottigheid uithalen vond ik leuk. Nu ben ik rustiger, blow minder en werk." Glenn

Gebruiken en tradities

Youké omarmt culturele verschillen en levensstijlen. We werken nauw samen met organisaties die jouw gebruiken en tradities goed begrijpen. Waar nodig zoeken we professionals met dezelfde achtergrond of levensstijl als jij. Daarmee voorkomen we communicatieproblemen en zorgen we voor een laagdrempelig hulptraject.

Youke - je draai vinden in de maatschappij

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders