Trainingen

Youké staat voor sterke jeugd.
Wij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. We zoeken voor ieder kind een unieke, passende oplossing.

Vragen?

Suzanne en haar
collega's helpen je graag!

Training voor netwerk- pleegouders

Iedere netwerkpleegouder die wordt aangemeld bij Youké pleegzorg bieden we een training aan. De training is zo ingedeeld dat er ruimte is voor de belangrijkste thema’s binnen de pleegzorg maar ook ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Voor wie
Nieuwe en huidige netwerkpleegouders
Wanneer
Start 11 oktober 2016
Waar
Hilversum
Kosten
Geen
Registratiepunten
niet van toepassing

Training ondersteuning pleegouders

TOP (training ondersteuning pleegouders) voor mensen die graag pleegouder willen worden en al een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond.

Voor wie
Potentiële pleegouders
Wanneer
Meerdere trainingsdata
Waar
Hilversum, Utrecht, Amersfoort
Kosten
Geen

Werken met vragenlijsten

Wat vertelt een vragenlijst eigenlijk en hoe kun je dit inzetten als onderdeel van het hulpverleningsproces? Hoe kan je het gebruiken in de communicatie met de ouder/ cliënt?

Voor wie
Voor alle professionals, die in de jeugdzorg werken
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 87,50 per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 5 punten op voor het beroepsregister (SKJ).

Privacy en het delen van gegevens

Je hebt binnen de jeugdzorg een beroepsgeheim maar je wilt graag onderling tussen professionals afstemmen en informatie-uitwisselen, hoe ga je daar mee om? Wat mag wel en wat niet?

Voor wie
Voor alle professionals, die in de jeugdzorg werken
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 62,50 per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 3,5 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Werken vanuit Systemisch Perspectief

Mensen en hun problemen kunnen pas echt goed begrepen worden in de context van hun relaties. Maar hoe doe je dat? Het systeemgericht denken geeft je een referentiekader in het werken met (gehele) gezinnen.

Voor wie
Agogen, maatschappelijk werkers en jeugdzorgwerkers
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 25,= per uur per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 20 punten op voor het beroepsregister (SKJ).

Basistraining Veiligheid & Agressiehantering

Wat is agressie? Wanneer begint dit voor jou (en je team) en hoe kan je dit herkennen? Welke interventies kan je inzetten en met welk doel? De training wordt in samenwerking gegeven met TrainInn.

Voor wie
Voor alle professionals uit zorg- en onderwijsorganisaties
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
87,50 per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 7 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Supervisie of begeleide intervisie (LVSC)

Hoe kan je effectief reflecteren op je eigen rol, gedrag en stijl van werken? En wat is het het effect daarvan? Hoe kan je dit inzetten binnen je werk? Wat heb je hierin nodig en wat is noodzakelijk?

Voor wie
Jeugdprofessionals
Wanneer
In overleg en op maat
Waar
Eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€90,- per uur
Registratiepunten
50 binnen 5 jaar

Signaleren en herkennen van kindermishandeling

Wat wordt onder kindermishandeling verstaan? Wat zijn de signalen? Welke dilemma’s spelen hierbij een rol en welke stappen moet je nemen om verantwoord te handelen in deze situaties?

Voor wie
Hulpverleners, leerkrachten, pedagogisch medewerkers KDV etc.
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 87,50 per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 15 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Gespreksvoering over (on)veiligheid -verdieping-

Wil jij ook wel eens oefenen hoe je moeilijke onderwerpen bespreekt? Door te werken met een trainingacteur maak je het bespreken van signalen van (on)veiligheid nog meer eigen.

Voor wie
Hulpverleners, leerkrachten, pedagogisch medewerkers KDV etc.
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 87,50 per persoon. excl. kosten trainingsacteur
Registratiepunten
Deze training levert 15 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Gespreksvoering over (on)veiligheid -basis-

Hoe herken je signalen van (on)veiligheid in het werken met gezinnen? Durf je deze onderwerpen te bespreken en hoe doe je dat dan?

Voor wie
Hulpverleners, leerkrachten, pedagogisch medewerkers KDV etc.
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 87,50 per persoon.
Registratiepunten
Deze training levert 12 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Basishouding in Communicatie

Om goed te leren communiceren hebben kinderen volwassenen nodig waar ze dit van kunnen leren. Maar hoe ben je een prettige gesprekspartner voor kinderen?

Voor wie
Pedagogisch medewerkers die met kinderen werken
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€300,- per persoon.
Registratiepunten
Deze training levert 45 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Seksueel (overschrijdend)gedrag -Vlaggensysteem-

Hoe ga je om met de emoties rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van- en naar kinderen? Welk gedrag hoort bij de leeftijd van het kind? Hoe maak je dit thema bespreekbaar?

Voor wie
Hulpverleners, leerkrachten, pedagogisch medewerkers KDV etc.
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€275,- per persoon.
Registratiepunten
Deze training levert 40 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Beroepscode en Tuchtrecht

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker maakt Jeugdzorgwerkers aanspreekbaar op de wijze waarop zij keuzes maken en het werk uitvoeren. Maar wat houdt die beroepscode in? En wat houdt het tuchtrecht in?

Voor wie
professionals in de jeugdhulp
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€200,- tot €225,- per persoon.
Registratiepunten
Deze training levert 27 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Autisme

Een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vraagt een bijzondere aanpak. Dit is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zijn er handvaten om zowel de ouder als het kind te helpen.

Voor wie
Professionals in de jeugdhulp, met name met gezinnen met jonge kinderen.
Wanneer
in overleg
Waar
in overleg, eigen locatie of bij Youké
Kosten
€120,- per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 15 punten op voor het beroepsregister (SKJ).

Bemiddelingsvaardigheden in complexe scheidingssituaties

Bij complexe echtscheidingssituaties is het belangrijk om als hulpverlener uit het conflict van strijdende ouders te blijven. Je leert om je bemiddelaarshouding vast te houden en ouders in beweging te krijgen in het belang van het kind.

Voor wie
ambulant hulpverleners binnen wijk- en buurtteams
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€420,- per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 24 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Beschermjassen

Om goed aan te kunnen sluiten bij cliënten met andere culturele achtergrond is kennis van zowel je eigen achtergrond als die van de ander van belang. "Beschermjassen" biedt ruimte voor diversiteit.

Voor wie
alle hulpverleners
Wanneer
in overleg
Waar
eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€600,- per persoon
Registratiepunten
Deze training levert 44 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Samenwerken aan Veiligheid

Hoe kom je met gezinnen in gesprek over onderwerpen die moeilijk zijn en gevoelig liggen? Vanuit eerlijkheid, openheid en een focus op krachten die veiligheid kunnen bieden kan je werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Voor wie
voor professionals in de jeugdzorg
Wanneer
in overleg
Waar
in overleg: eigen locatie of locatie Youké
Kosten
Op aanvraag (standaard tarief €25,- per uur per deelnemer)
Registratiepunten
Deze training levert 60 punten op voor het beroepsregister (SKJ)

Samenwerken aan Veiligheid (voor wijkteams)

Hoe kom je met gezinnen in gesprek over onderwerpen die moeilijk zijn en gevoelig liggen? Vanuit eerlijkheid, openheid en een focus op krachten die veiligheid kunnen bieden kan je werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Voor wie
Wijkteam medewerkers
Wanneer
in overleg met het betreffende wijkteam
Waar
in overleg: locatie wijkteam of Youké
Kosten
Op aanvraag (standaard tarief €25,- per uur per deelnemer)
Registratiepunten
Deze training levert 39 punten op voor het beroepsregister (SKJ)
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Heb je gevonden wat je zocht?

Wij zijn onze website aan het verbeteren, heb je nog tips voor ons?

Verstuur

Wij zijn onze site aan het verbeteren, mogen wij vragen wie je bent?

Ouder/kind Zorgprofessional Ambtenaar Youké medewerker Sollicitant Overig Wil ik niet delen

Waar was je naar op zoek?

Verstuur