Youké tekent Charter Diversiteit

Werkgevers in zorg en welzijn tekenen voor meer diversiteit Op dinsdag 31 oktober zetten bestuurders van tien instellingen uit de sector zorg en welzijn hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit in hun organisaties. Cabaretier Vincent Bijlo verwoordde de gezamenlijke intentie: ‘Stop met het denken in patronen! Echt zien is samen kijken’.

Lees verder

Haken en breien voor Kinabu

Na een jaar haken kwamen de dames vanuit Bunnik weer langs op Kinabu, samen met het Ouderenfonds. Elke woensdagochtend hebben zij in de bibliotheek in Bunnik gehaakt en gebreid voor de kinderen die wonen op Kinabu. En met een prachtig resultaat!

Lees verder

Agenda

Er zijn geen evenementen in de agenda.

Ellen van der Vlist voorgedragen als directeur Coöperatie De Kleine Schans

Gemeente Woudenberg, MEE en Youké richten, samen met maatschappelijke partners in Woudenberg, een coöperatie op, waarin op een unieke en vernieuwende wijze wordt samengewerkt op het gebied van zorg en ondersteuning.  De oprichters dragen mevrouw Ellen van der Vlist voor als directeur van deze nieuw op te richten coöperatie.

Lees verder

Kind Centraal

Youké doet mee aan Kind Centraal in Wageningen. Dit is een initiatief waarbij alle organisaties in Wageningen die zich bezig houden met kinderen hun krachten hebben gebundeld. Gezamenlijk hebben zij gewerkt aan een droom en opdracht zodat alle kinderen de beste ontwikkelingskansen krijgen.

Lees verder

Youké op shirts FC Utrecht

Gister speelde FC Utrecht met het logo van Youké op de shirts. Als connectiviteitspartner van FC Utrecht heeft Tele2 Youké deze ruimte geboden omdat zij het belangrijk vinden dat maatschappelijke doelen extra aandacht en zichtbaarheid krijgen. Door het aanbod van Tele2 kunnen een aantal jongeren die begeleid worden door Youké aanwezig zijn bij de wedstrijd. Een bijzondere ervaring voor de jongeren én de organisatie.

Lees verder

Coöperatie De Kleine Schans zet inwoners centraal

Youké is samen met de Gemeente Woudenberg en Mee betrokken bij de oprichting van de coöperatie De Kleine Schans. Binnen deze coöperatie wordt een samenwerking aangegaan op het sociaal domein waarbij uitvoer wordt gegeven aan de Participatiewet, de Leerplichtwet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze samenwerking is uniek in Nederland.

Lees verder

Jaarbeeld 2016

2016 was het jaar van het verder transformeren van de zorg voor jeugd samen met de gemeenten, wijk- en buurtteams en andere organisaties in het lokale veld. We hebben onze koers tot 2020 ingekleurd en vormgegeven. De focus ligt op integrale, inclusieve hulp nabij het gezin. Voor een sterke jeugd.

Lees verder

Maurits Struik over InVerbinding werkt met JIM

Maurits Struik over de InVerbinding werkt met JIM aanpak van Youké. Hoe kan uithuisplaatsing worden voorkomen bij gezinnen met complexe problematiek samen met de JIM?

Lees verder

InVerbinding nu ook succesvol voor 12-

Hulp uit het eigen netwerk is voor gezinnen met jonge kinderen met complexe problematiek een beter alternatief dan uithuisplaatsing. Door in een vroeg stadium iemand uit het eigen netwerk, die ouders en kind vertrouwen, te koppelen aan professionals kan uithuisplaatsing worden voorkomen. Deze conclusie komt uit een recente pilot. Uit de pilot blijkt ook dat je met deze interventie escalatie van problemen in de toekomst kunt voorkomen of verminderen.

Lees verder

Samenwerking Youké en SBO de Stuifheuvel

De integrale samenwerking van onderwijs en jeugdhulp leidt tot een volwaardig onderwijs-zorgarrangement met een pedagogisch medewerker en een leerkracht in de klas.

Lees verder