Omgaan met autisme

Youké helpt jou en je kind om met autisme om te gaan en om de ontwikkeling van jouw kind te versterken. We bieden verschillende programma’s voor kinderen en jongeren met autimse, zoals Dagbehandeling ASS en Naschoolse Dagbehandeling ASS. Je leert als ouders in een oudertraining hoe je zelf bij kunt dragen aan de ontwikkeling van jouw kind.

Wil je aanhaken bij een training? Of ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor hulp van Youké? Neem contact met ons op via 088 170 5000 of start@youke.nl.

"Hafida volgt nu de gewone basisschool, met hulp van Youké en het behandelteam van Pipo." Moeder van Hafida (4)

De wereld begrijpen

Kinderen met een autistisch spectrum stoornis (ASS) hebben vaak moeite de wereld om zich heen te begrijpen. Daardoor missen ze veel natuurlijke leermomenten.

Bij een kind met autisme werkt informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dit heeft gevolgen voor het gedrag en de ontwikkeling van het kind. In de behandelvormen van Youké is deze bijzondere informatieverwerking uitgangspunt voor het op gang brengen van de ontwikkeling van het kind en voor het aanleren van gewenst gedrag.

Programma: Diagnostiek

Vroegdiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen brengt de uitdagingen rond de ontwikkeling van kinderen duidelijk in beeld. Dit maakt het mogelijk ASS in een vroeg stadium te herkennen. Youké biedt samen met andere organisaties verschillende diagnostiek- en observatieprogramma’s, zoals ‘Kijken en Doen’ in Ede, ‘Kiekeboe’ in Veenendaal en ‘Domino’ in Amersfoort.

Programma: Dagbehandeling ASS

Dit is voor kinderen met ASS, van drie tot en met zeven jaar oud. Dit duurt maximaal een jaar, vijf tot negen dagdelen per week. Jouw kind leert vaardigheden rond communicatie, het omgaan met onverwachte situaties en het functioneren in een groep. Zo leert het beter om te gaan met ASS. Als ouders krijg je zelf ook intensieve begeleiding. Je leert hoe je jouw kind vaardiger leert worden.

Lees meer in de folder voor ouders: ‘Diagnose ASS. En nu?’.

Programma: Naschoolse dagbehandeling ASS

Dit is voor kinderen met ASS die naar school gaan: twee keer per week, na schooltijd tot en met het eten. Het is een groepsbehandeling waar kinderen werken aan sociale vaardigheden en emotieregulatie, aangevuld met specifieke trainingen die passen bij wat jouw kind nodig heeft. Je leert als ouder hoe je jouw kind nog beter kunt ondersteunen.

Lees meer in de folder voor ouders: ‘Ruimte voor verandering’.

Programma: Oudertraining ASS

Deze training bestaat uit zes bijeenkomsten onder begeleiding van een gespecialiseerd team: groepsgesprekken, presentaties, thuisopdrachten en videomateriaal. De cursus is er voor ouders van kinderen tot ongeveer zeven jaar en voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Doel: psycho-educatie, aanleren specifieke opvoedingsvaardigheden en lotgenotencontact.

Lees meer in de folder voor ouders: ‘Uw kind heeft autisme’.