Hechter

De band tussen ouder en kind is een belangrijke basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Deze band staat onder druk als er veel ruzies zijn, ouder en kind elkaar niet begrijpen en er frustratie is over de opvoeding. Het trainingstraject Hechter biedt dan uitkomst. Gezinnen hiervoor bij Youké aanmelden kan bij START. Bent u een professional en wilt u zelf Hechter-trainer worden dan kunt u onze opleiding volgen.

 

"Ik begrijp mijn kind beter en reageer op een andere manier. Het is thuis nu veel gezelliger." Vader van Anna

Leren door te spelen

In het trainingstraject Hechter wordt de band tussen ouder en kind op twee manieren versterkt:
1. Ouders krijgen uitleg over en reflecteren op onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede band met hun kind.
2. Leren tijdens spelen: coaching in het moment tijdens spel tussen ouder en kind.

Voor wie is Hechter?

Hechter is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 6 maanden t/m 12 jaar. Het trainingsprogramma is uitermate geschikt voor ouders met kinderen die vastlopen in de onderlinge interactie. Met kennis en spelvormen versterkt het inzicht van ouders, het begrip en de vaardigheden in de relatie met hun kind. Hierdoor verstevigt de band. Hechter draagt bij aan een oplossing voor:
– (Psychologische) problematiek bij ouder en/of kind waardoor afstemmingsproblemen ontstaan
– Communicatieproblemen tussen ouders en/of kind
– Onderlinge conflicten
– Ouders die moeite hebben met het adequaat vormgeven van de opvoeding van hun kinderen
– Ouders die (opnieuw) kennismaken met een opvoedersrol (jonge ouders, pleegouders, adoptieouders)
– Onveilige gehechtheid of gehechtheid die onder druk staat door bijvoorbeeld scheiding, ziekenhuisopname, depressie of problemen die veel aandacht vragen

Wat kunnen ouders en kinderen verwachten?

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden wordt het gezin gekoppeld aan een trainer die het gezin thuis opzoekt en begeleidt bij het versterken van de omgang tussen ouder en kind. We maken filmopnames van een spelmoment tussen ouder en kind. Deze worden gewaardeerd met observatiediagnostiek Emotional Availability Scales (EAS).

Het programma Hechter bestaat uit de volgende fases; kennismaking, start-filmopname, doelen stellen, uitleg over gehechtheid, gedurende 6 weken; wekelijks een ouderbijeenkomst met uitleg over thema’s én een ouder-kind bijeenkomst om met spel te oefenen, tenslotte volgt de eind-filmopname met afsluiting en advies.

Resultaat

– Problemen in de opvoeding nemen af
– Er ontstaan nieuwe hechtingsmogelijkheden waardoor de emotionele veiligheid toeneemt
– Ouders begrijpen hun kinderen beter
– Ouders kunnen makkelijker afstemmen op grote en kleine signalen van hun kind
– Ouders reageren beter op situaties dankzij nieuwe vaardigheden
– Kinderen voelen zich gezien, gesteund en gestimuleerd en daarmee zekerder
– Ontwikkeling en gedrag van het kind verbetert

Voor professionals

Bent u als hulpverlener geïnteresseerd in de opleiding tot Hechter-trainer (via een train-de-trainer traject)?  Klik hier voor het volledige trainings- en vervolgtraject, voorwaarden voor accreditatie of aanmelden.

 

Samenwerking 
Het trainingstraject Hechter is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek en is  ontwikkeld door het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht en Youké. Met inzichten en technieken uit de praktijk die succesvol zijn gebleken.