Ontwikkeling

Bij sommige kinderen loopt de ontwikkeling achter. Een kind maakt dan bijvoorbeeld moeilijk vriendjes of gedraagt zich druk of agressief. Zowel thuis, op de kinderopvang of op de basisschool. Met observaties en specialistische onderzoeken brengen wij de ontwikkeling van jouw kind in kaart. Dat kan al bij peuters vanaf 2 jaar. Vervolgens bepalen we samen de beste manier om jou en je kind hulp te bieden.

"Volgend schooljaar gaat hij terug naar gewoon basisonderwijs. Wij zijn supertrots op hem." vader van Kay

Observatie

Youké heeft In verschillende gemeenten speciale observatiegroepen voor kinderen tot 12 jaar. Vaak bieden we dit aan in samenwerking met de kinderopvang en het speciaal of basisonderwijs. Jouw kind blijft in dat geval tijdens de observaties en onderzoeken gewoon op de kinderopvang of op school. Daarnaast doen we observatie en onderzoek in de dagelijkse leefwereld van het kind.

Opvoedtechnieken

Tijdens het hulptraject leert jouw kind allerlei nieuwe vaardigheden. Tegelijk ontdek je als ouder of verzorger verschillende opvoedtechnieken die passen bij jouw kind en gezinssituatie. Daarvoor gebruiken we diverse hulpvormen, zoals dagbehandeling, speltherapie en buitenschoolse opvang op maat. Waar nodig coachen we leerkrachten als onderdeel van het hulptraject.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders