Direct hulp

Zoek je acute hulp bij een crisissituatie? Neem dan contact met ons op.

"Ik kon volop meedenken en meewerken aan mijn oplossing. Dit was goed voor mij." Fatima

Hulp binnen 24 uur

In overleg met een verwijzer biedt Youké kinderen en jongeren in crisissituaties binnen 24 uur hulp. Als het kan bieden we deze hulp thuis. Op andere momenten vangen we een kind of jongere tijdelijk op in een pleeggezin of Youkéhuis.

De aanleiding voor een crisissituatie varieert van verwaarlozing tot huiselijk geweld of het ontbreken van een eigen woonplek. In alle gevallen bevindt het kind of de jongere zich in een onveilige situatie.

Veiligheid en goede zorg

Youké biedt een kind of jongere graag hulp in de directe thuissituatie. We werken met  de ouders, het netwerk van het gezin en samenwerkingspartners aan een passende oplossing. In crisissituaties focussen we vooral op veiligheid en goede zorg voor het kind of de jongere.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders