Levensstijl

Door je achtergrond heb je het gevoel dat je niet kunt zijn wie je bent. Je zit klem tussen verschillende culturen. Het lijkt wel alsof je leven thuis, op school en op straat een opeenstapeling is van problemen: hoogoplopende ruzies, schoolverzuim of drugsgebruik. Jij en je ouders voelen je machteloos en de situatie lijkt niet op te lossen. Youké helpt je graag weer op weg. We werken met jou, je ouders, docenten en de betrokken hulpverlener samen aan een oplossing. Zodat je ruimte voelt om weer de regie over je eigen leven te (her)nemen.

"Rottigheid uithalen vond ik leuk. Nu ben ik rustiger, blow minder en werk." Glenn

Gebruiken en tradities

Youké omarmt culturele verschillen en levensstijlen. We werken nauw samen met organisaties die jouw gebruiken en tradities goed begrijpen. Waar nodig zoeken we professionals met dezelfde achtergrond of levensstijl als jij. Daarmee voorkomen we communicatieproblemen en zorgen we voor een laagdrempelig hulptraject.

Youke - je draai vinden in de maatschappij

InVerbinding met JIM

InVerbinding is een integrale aanpak  voor gezinnen met complexe problematiek en een uitgebreide hulpgeschiedenis. Het doel is uithuisplaatsing voorkomen en gezinnen duurzaam ondersteunen door de inzet van een intersectoraal team en informele mentor. JIM (Jouw/jullie Ingebrachte Mentor) is een aanpak waarbij een jongere zelf een mentor uit zijn omgeving kiest om te helpen bij conflicten thuis om uithuisplaatsing te voorkomen. Dit kan een vertrouwde oom, zus, tante of buur zijn. De mentor helpt in het doorbreken van aanhoudende conflicten. De zelfgekozen JIM  heeft een centrale rol in de hulpverlening en werkt nauw samen met de professional.

De JIM
JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals. De JIM heeft een centrale rol en is geen professionele hulpverlener maar wel een onmisbaar onderdeel van de aanpak. Met resultaat! Jongeren en hun gezinnen worden aangesproken op hun eigen kracht en worden beter geholpen, de effectiviteit van de zorg voor jeugd stijgt en de kosten dalen.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders