Leermomenten

Kinderen met een autistisch spectrum stoornis (ASS) hebben vaak moeite de wereld om zich heen te begrijpen. Daardoor missen ze veel natuurlijke leermomenten.

"We hebben geleerd hoe we op een rustige, veilige manier uit een conflict kunnen komen." vader van David

Observatie

Als nog niet duidelijk is of jouw kind autisme heeft, observeren en onderzoeken we eerst. Youké heeft in verschillende gemeenten speciale observatiegroepen voor kinderen tot en met 12 jaar, vaak in samenwerking met de kinderopvang, het speciaal of basisonderwijs. Jouw kind blijft in dat geval tijdens de observaties en onderzoeken gewoon op de kinderopvang of op school.

Spelenderwijs

Om zich te ontwikkelen, creëren we voor jouw kind bewuste leermomenten met speelgoed, muziek of eten. Op die manier motiveren we jouw kind om contact te maken en leren we hem spelenderwijs diverse basisvaardigheden.

We helpen je met opvoedingstechnieken en bieden je handvatten om goed met jouw kind om te gaan. Tijdens het hulpproces leer je zelf om deze technieken te gebruiken tijdens dagelijkse bezigheden, zoals aankleden en spelen. Je leert het gedrag van jouw kind beter te begrijpen. Daardoor kun je de opvoeding nog beter afstemmen.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders