Maatwerk

Soms kan je niet meer thuis wonen. Wat de reden hiervoor ook is, Youké biedt kinderen en jongeren de hulp die het beste past bij hun situatie. Daarbij houden we rekening met je leeftijd, je directe omgeving en je gezinssituatie.

"Het is heerlijk als je met relatief eenvoudige dingen een kind blij kunt maken en vertrouwen kunt geven." pleegmoeder Marieke

Pleeggezin of gezinshuis (0 tot 18 jaar)

Als begeleiding thuis door een onveilige thuissituatie niet meer kan, vangen we het kind of de jongere op in een pleeggezin. Dit kan voor korte en langere tijd. In plaats van pleegzorg kiest Youké in overleg met alle betrokkenen soms voor een gezinshuis. Daar is één van de ouders een professionele hulpverlener.

Overweeg je pleegouderschap en wil je graag meer weten? Lees meer over pleegzorg bij Youké of vraag een informatiepakket aan.

24-uurshulp met verblijf (tot 12 jaar)

Jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen en die intensieve begeleiding nodig hebben, helpen we met 24-uurshulp. Het kind woont tijdelijk bij Youké in een huis met andere kinderen en krijgt op ieder moment van de dag de juiste begeleiding en behandeling.

Uithuisplaatsing voorkomen (tot 18 jaar)

Als er sprake is van een dreigende uithuisplaatsing, is de onderlinge relatie binnen het gezin vaak al ernstig verstoord. Er is bijvoorbeeld sprake van een onveilige situatie, mishandeling, agressiviteit of aanhoudende, hoogoplopende ruzies. Soms ligt dit aan het gedrag van een kind of jongere, soms aan de ouders. Met gezinsgerichte hulp, individuele hulp en steun vanuit het sociale netwerk van een gezin is uithuisplaatsing in enkele gevallen te voorkomen.

Crisisopvang of Zelfstandig wonen (17-23 jaar)

We begeleiden je bij de eerste stappen naar zelfstandig wonen, wanneer het thuis uit de hand loopt of als je op straat zwerft. We leren je vaardigheden voor een zelfstandig leven. Daarbij kun je denken aan geldzaken, het vinden van dagbesteding en goed omgaan met huisgenoten, vrienden en familie.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders