Mogen wij je helpen?

Bezoekadres Hoofdkantoor

Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist

088 170 5000

Postadres Hoofdkantoor

Postbus 867
3700 AW Zeist

E-mailadressen

Informatie, advies en nieuwe aanmeldingen jeugdhulp
Informatie over pleegouder worden
Aanbestedingen, offerte aanvragen en inkoop jeugdhulp
Administratieve afhandeling en facturatie van gegeven jeugdhulp
Digitale facturatie algemeen
Algemene vragen

Bellen in geval van nood

Waar kunnen (pleeg)ouders en (pleeg) kinderen in crisissituaties buiten kantoortijden heen bellen?

  • Het betreft ouders van kinderen en (pleeg)kinderen die in zorg zijn bij Youké.
  • Het nummer van de bereikbaarheidsdienst van Youké voor pleegzorg wordt door de contactpersoon van Youké gegeven en is afhankelijk van het gebied waarin men woont.

Ouders en kinderen

Regio Gooi- en Vechtstreek

De jeugd & gezinsbeschermers – 088-777 8000

Per 1 januari 2017 Veilig Thuis – 0800-2000

Provincie Gelderland

Spoedeisende zorg van Jeugd- bescherming Gelderland – 0900 – 99 555 99

Provincie Utrecht

Samen Veilig (SAVE) – 0800-2000

Pleegouders en pleegkinderen

Regio Gooi- en Vechtstreek

Bereikbaarheidsdienst Youké – Nummer verkregen via contactpersoon Youké

Provincie Gelderland

Bereikbaarheidsdienst Youké – Nummer verkregen via contactpersoon Youké

Spoedeisende zorg van Jeugd- bescherming Gelderland – 0900 – 99 555 99

Provincie Utrecht

Samen Veilig (SAVE) – 0800-2000