Introductie

Youké biedt betaalbare kwaliteit. We sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt en bieden waar mogelijk een antwoord op maat. De kwaliteit van hulp bewaken we door continu te kijken naar mogelijke verbeteringen in ons werk. Als bron gebruiken we onder meer de wettelijk geregistreerde informatie, landelijke maatstaven (benchmarks) en veiligheidsnormen.

Aantoonbaar effectief

Youké onderzoekt met universiteiten en kennisinstituten de effectiviteit van haar werk. 22% van de methodieken die wij gebruiken vind je terug in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. Bij nieuwe hulpvragen sluiten we met onze methoden altijd aan bij de ambities van de gemeenten.

Professionele beroepsstandaarden

Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers van Youké staan geregistreerd in het SKJ beroepsregister. Ze houden zich aan de professionele standaarden van hun beroep, zoals de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen. Er zijn richtlijnen vastgesteld op 14 aandachtsgebieden. Daarmee toetsen en verbeteren onze professionals ook zelf hun werk.

ISO en HKZ gecertificeerd

Youké is al jarenlang HKZ gecertificeerd. In april 2015 kreeg Youké ook een positief advies voor de ISO-certificering voor ISO Zorg en Welzijn. Een zichtbaar bewijs dat onze interne verbetercyclus werkt.

Specialistische hulp

Om aanvullende specialistische hulp te bieden, werken we nauw samen met partners in het lokale veld zoals zorg-, wijk- of buurtteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een zorgloket of een arts en organisaties in de jeugd-GGZ en Licht Verstandelijk Beperkten.

Lees verder