Verantwoording

ANBI

Stichting Youké Sterke Jeugd heeft de ANBI-status

Naam organisatie

Stichting Youké Sterke Jeugd

RSIN nummer / Kvk Nummer

RSIN nummer: 8532-44-479
Kvk nummer: 58934413

Contact
Postadres: Postbus 867, 3700 AW Zeist
Bezoekadres: Verlengde Slotlaan 109, 3707 CE Zeist
E-mail: info@youke.nl
Telefoonnummer: 088 170 5000

Doelstelling
De stichting heeft ten doel aan kinderen wiens biologische, psychische en/of sociale ontwikkeling verstoord is of bedreigd wordt, en aan hun (pleeg)ouders en belangrijke betrokkenen in hun sociale omgeving, zorg te (doen) bieden die gericht is op het zo evenwichtig mogelijk opgroeien en opvoeden van die kinderen en jeugdigen.

Koers 2020

In een kort filmpje heeft Youké de koers van 2017 tot 2020 weergegeven. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Beloningsbeleid
Stichting Youké Sterke Jeugd volgt de CAO jeugdzorg

Klokkenluidersregeling
Regeling betreffende het zorgvuldig omgaan met het vermoeden van onregelmatigheid of misstand.

Privacy
Zorgvuldig omgaan met de gegevens en privacy van onze cliënten vinden wij zeer belangrijk. Lees hier onze folder over privacy.

Activiteiten
zie voor ons actuele zorgaanbod

Jaarverslag
Maatschappelijk verslag Youké 2017