Verantwoording

ANBI

Stichting Youké Sterke Jeugd heeft de ANBI-status

Naam organisatie

Stichting Youké Sterke Jeugd

RSIN nummer / Kvk Nummer

RSIN nummer: 8532-44-479
Kvk nummer: 58934413

Internet adres
www.youke.nl

Contact
Postadres: Postbus 867, 3700 AW Zeist
Bezoekadres: Verlengde Slotlaan 109, 3707 CE Zeist
E-mail: info@youke.nl
Telefoonnummer: 030 – 693 6800

Doelstelling
De stichting heeft ten doel aan kinderen wiens biologische, psychische en/of sociale ontwikkeling verstoord is of bedreigd wordt, en aan hun (pleeg)ouders en belangrijke betrokkenen in hun sociale omgeving, zorg te (doen) bieden die gericht is op het zo evenwichtig mogelijk opgroeien en opvoeden van die kinderen en jeugdigen.

Beleidsplan

Download het Beleidsplan Youké 2015-2016

Bestuurder
Mevrouw drs. F.M. Nasrullah

Beloningsbeleid
Stichting Youké Sterke Jeugd volgt de CAO jeugdzorg

Activiteiten
zie voor ons actuele zorgaanbod

Jaarrekening/jaarverslag (concepten)