Jaarbeeld 2015

Specialistische hulp dichtbij huis

Wij kijken bij het geven van hulp door de ogen van het kind of de jongere. We werken samen met de ouders en maken gebruik van het netwerk. Samen met onze partners bieden we met vernieuwende werkwijzen hulp op maat. Thuis in de leefomgeving van het gezin en op school.

Veertig gemeenten
Actief in dertig buurt- & wijkteams
Gemiddelde klanttevredenheidscijfer

Zorg in cijfers

Cliënten excl. buurt- & wijkteams
Ambulante zorg
Residentiële zorg

Onze topinnovaties

Jongere zelf in de regie met JIM

We zijn trots op het succes van JIM. De jongere kiest zelf een mentor uit zijn omgeving om te helpen bij conflicten thuis om uithuisplaatsing te voorkomen. Bijvoorbeeld een oom, zus, tante of buur.

Kijk hier hoe JIM werkt

In 24 uur vijf innovaties voor de zorg

Onze eerste Nederlandse CareJam was een succes. Een bont gezelschap van inwoners, professionals, ondernemers en kunstenaars kwam bij elkaar om onder hoge tijdsdruk innovaties te bedenken voor mensen met psychiatrische problemen.

Bekijk hier een beeldverslag

Co-creaties met wijkteams

De grootste innovatie waar wij aan bijdragen is de transformatie in het stelsel en sociaal domein. Wij vallen op met vernieuwende werkwijzen en sluiten aan op wijk- en buurtteams, Centra voor Jeugd en Gezin en intersectorale teams.

Expertise voor jeugd

Voor Netwerk voor jeugd hebben we het platform Expertise voor jeugd ontwikkeld waarmee professionals makkelijk passend aanbod kunnen zoeken voor de hulpvraag bij meervoudige problematiek. Het platform wordt gebruikt door buurtteamorganisatie Lokalis.

Aandachtsgebieden 2015

Met plezier naar school

"Youké heeft een vaste plek binnen kinderopvang en scholen. We kunnen snel kortdurend (zwaardere) zorg inzetten en zo langdurige en zwaardere vervolgzorg voorkomen. Daar is het toch allemaal om te doen!"

Martine van Hoeflaken, Teamhoofd van de Onderwijsarrangementen

De juiste match

"Wij hebben bijna 400 pleeggezinnen en willen voor het kind en de pleegouders de juiste keuze maken. Het pleeggezin moet de juiste aandacht kunnen geven, ook bij complexe problematiek. Naast ruimte in huis en in het hart kijken we ook naar de leefwerelden."

Anoek Ferrero, medewerker Werving & Selectie Pleegzorg

Scheidingsspreekuur

"Onze ouderschapsbemiddelaars beantwoorden vragen van ouders, wijk- en buurtteams, verwijzers, advocaten en rechters. We maken een inschatting wat het best past bij het kind en de ouders en zijn gespecialiseerd in verschillende interventies rond kinderen in complexe scheidingen."

Emy van Kessel, Teamhoofd Kind in Complexe Scheiding

Samen puzzelen met ouders en professionals

"Goede samenwerking tussen ouders en specialisten is cruciaal bij ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen. Op een plek waar het kind zich vertrouwd voelt kijken wij samen met ouders wat er aan de hand is en wat er nodig is."

Anja Diepeveen, Gedragswetenschapper

Autisme en leren communiceren

"Sommige kinderen met autisme hebben moeite met communiceren. Met de methodiek ‘Pivotal Response Treatment’ (PRT) kan (het plezier in) de communicatie verbeteren. Ouders spelen daarbij een grote rol. We zien veel positieve effecten bij kinderen en ouders."

Minke Nije, Projectleider effectonderzoek oudertraining PRT
Ik kan weer genieten van mijn zoontje, maar daar was wel wat voor nodig."
Moeder Mariëlle
Lees haar verhaal
Ik was een pleegkind, maar voelde me altijd deel van de familie."
Rosa, Ambassadeur Supergewone Mensen Gezocht
Bekijk hier haar verhaal
Mijn oom zegt waar het op staat. Zonder hem zou ik nu nog blowen en ruzie maken met mijn ouders."
Bart
Lees waarom JIM werkt!

2016-2017

We zijn vol enthousiasme aan slag in 2016 en zien kansen en mogelijkheden. Youké is ondernemend. Met innovaties en nieuwe manieren van samenwerken zetten we ons in voor een nog sterkere jeugd. Zo bouwen we mee aan het nieuwe stelsel.