Jaarbeeld 2016

Integraal, inclusief, nabij

Alles wat wij doen en ondernemen, toetsen wij onverminderd door de ogen van het kind. Wat is de impact van een keuze op het kind en zijn gezin? Worden zij hier sterker van? Iedereen telt mee en moet ook mee kunnen doen, met zijn eigen talent, kleur en sociale netwerk. We bedenken oplossingen die precies aansluiten op de hulpvraag van de jongere, het kind en het gezin.

Gemiddelde klanttevredenheidscijfer
Onze Expertises
Youké Jong, Veilig en Zelfstandig
Achtendertig gemeentes

Met verschillende samenwerkingspartners bieden we integrale inclusieve zorg in buurten en wijken.

Youké in cijfers

Cliënten
Medewerkers
Omzet

Onze topinnovaties

Integrale Inclusieve Jeugdhulp

Integrale Inclusieve Jeugdhulp werkt. We doen een gezamenlijke intake (J&O & GGZ) en samen met ouders bepalen we welke integrale inclusieve hulp het beste is voor hun kind met ontwikkelings- , gedrags- en/of psychische problemen.
We zoeken binnen de eigen leefomgeving een passende oplossing zodat het kind zijn talenten kan ontplooien en benutten.

Maatwerk op school

Door als één team te werken met de ouders, de leerkracht en het lokale team, maakt het kind een ononderbroken ontwikkelingsproces door en krijgt het de ondersteuning die het nodig heeft om op zijn of haar eigen school te blijven.
Het gaat op school én thuis weer beter.

Ervaringsthuis

Glen zegt: “Rottigheid uithalen vond ik leuk. Nu ben ik rustiger, blow minder en werk”.
Glen zat samen met vier andere zwerfjongeren in het Ervaringsthuis voor zwerfjongeren. Laagdrempelige opvang, in de wijk. Ervaringsdeskundige coaches en de zwerfjongeren helpen elkaar verder. Met eigen regie en zelf ruimte creëren om te krijgen wat nodig is.

InVerbinding ook voor het jonge kind

Uithuisplaatsing voorkomen en het gezin duurzaam verder helpen, dat is het doel van InVerbinding. Het succes zit in de integrale aanpak en de JIM: het kind kiest zelf een mentor (JIM) die een centrale rol heeft in de hulpverlening, samen met professionals.
InVerbinding is er nu ook voor gezinnen met kinderen jonger dan twaalf jaar. Een verschil bij jonge kinderen is dat de JIM vaker aan de ouder wordt gekoppeld dan aan het kind.

Aandachtsgebieden 2016

Samen puzzelen met ouders en professionals

"Door mee te doen in ons gezin, niet over maar met mijn kind te praten en oprecht geïnteresseerd te zijn ontstond er snel een oplossing. Geen vastgestelde oplossing, maar hulp op maat, op ons. Het heeft ons leven met onze zoon van 7 jaar helemaal veranderd. Het gaat nog niet vlekkeloos, maar ik weet dat hulp dichtbij is en dat ik niet iedere keer weer door de papiermolen hoef."

Marieke, moeder Coen

Thuis in het gezinshuis

"Een warm nest is cruciaal voor de vorming van kinderen en jongeren. Op dit moment wonen er vier kinderen van 9 - 13 jaar met complexe problematiek in ons gezinshuis. Ons doel is ze een veilige basis te bieden, van waaruit ze hun talenten kunnen ontdekken en inzetten en ze zelf leren kansen te pakken voor de toekomst."

Henry en Jeannet Koopman, gezinshuis Kracht van Verschil

De juiste match

"De best passende hulp vinden die aansluit bij de vraag van kinderen en gezinnen is de leukste en grootste uitdaging die ik heb. Out of the box denken en daarmee nieuwe samenwerkingen creëren binnen en buiten Youké passend bij de vraag. Dat is ook transformatie."

Suzanne de Jong, Zorgcoördinator START

Met plezier naar school

"We willen dat iedereen meetelt en zijn talenten kan inzetten in de samenleving. Dit moeten we al aan onze jongste kinderen meegeven. Ik maak me er hard voor dat alle kinderen naar vermogen mee kunnen doen, zichzelf mogen zijn en dat we hun talenten erkennen. Dat betekent dat we er vroeg bij moeten zijn in de kinderopvang en op scholen als er ondersteuning nodig is. Zodat álle kinderen kunnen floreren"

Fawzia Nasrullah, bestuurder Youké

Scheidingsspreekuur

"Veilig opgroeien is bij Youké van start tot einde van de hulp altijd gespreksonderwerp in de verschillende interventies. Steeds vaker vragen naast professionals uit de wijk- en buurtteams ook ouders informatie bij complexe scheidingen aan ouderschapsbemiddelaars"

Emy van Kessel, portefeuillehouder Complexe Scheiding
Ik kan gewoon thuis blijven wonen omdat mijn ouders en ik dankzij de JIM elkaar weer begrijpen en minder ruzie maken."
Reza
Lees meer over InVerbinding
Wij hebben het verlangen om deze jonge mensen te helpen hun kansen en mogelijkheden te ontdekken en aan te grijpen om zo hoopvol de toekomst tegemoet te treden."
Henry en Jeannet
Bekijk hier het verhaal
Ik wil zo snel mogelijk naar Parijs om daar in verschillende keukens te werken. Ik wil niets anders meer!"
Demi
Meer over het 200 Banenplan

2017-2018

We zijn in 2017 vol enthousiasme aan de slag met integrale inclusieve hulp en het verder benutten van alle mogelijkheden die het sociaal domein biedt voor kwetsbare gezinnen. Youké is ondernemend. De focus ligt op meebewegen en veranderen. We laten ons inspireren door out of the box denken en good practices voor een nog sterkere jeugd.