Jaarbeeld 2017

Innovatief, dichtbij, integraal

Alles wat wij doen en ondernemen, toetsen wij onverminderd door de ogen van het kind. Wat is de impact van een keuze op het kind en zijn gezin? Worden zij hier sterker van? Iedereen telt mee en moet ook mee kunnen doen, met zijn eigen talent, kleur en sociale netwerk. We bedenken oplossingen die precies aansluiten op de hulpvraag van de jongere, het kind en het gezin.

Kennis & kunde

Jonge kind Zelfstandig worden jong volwassenen Dreigende uithuisplaatsing & crisis Complexe scheiding Specialistisch ambulant Tijdelijk wonen, Opgroeien, Behandelen Autisme Hechting & Trauma Onderwijs & Zorg
Gemiddelde klanttevredenheidscijfer
Achtendertig gemeenten

Met verschillende samenwerkingspartners bieden we integrale inclusieve zorg in buurten en wijken.

Youké in cijfers

Cliënten
Medewerkers
Omzet

Ontwikkelingen zorglandschap

Ombouw Kinabu

Onze 24-uursvoorziening Kinabu voor kinderen met ernstige gedragsproblemen bouwen we samen met de gemeenten om naar hulp in de eigen omgeving. We gebruiken de methodiek InVerbinding met JIM met als vangnet time-out plekken in de regio. Door problemen vroegtijdig te signaleren voorkomen we uithuisplaatsing. Als het écht niet anders kan biedt Youké een plek in een gezinshuis of een woonplek op maat.

Coöperatie De Kleine Schans

Youké ging in op een verzoek van de gemeente Woudenberg om de zorg voor inwoners op vernieuwende wijze te organiseren, waarbij inwoners krijgen wat nodig is in de eigen buurt. De vraag deed een beroep op de innovatiekracht van Youké in de transformatie van het zorglandschap. Samen met de gemeente en MEE-UGV richtten we een coöperatie op voor de toegang van alle zorg in Woudenberg. .

Diversiteit

Het vieren en benutten van diversiteit in organisaties levert meer zicht op potentie, kansen, talenten en hoe we elkaar aanvullen. Onze gedachte: ‘Minder angst en meer lef, denken in kansen en in overvloed. We kiezen soms weloverwogen voor onorthodoxe oplossingen. Hierdoor gaan onverwachte deuren open en sluiten wij steeds beter aan bij de grote verscheidenheid van onze cliëntvragen door meer medewerkers met diverse achtergronden te werven.

Youkademy

Youkademy ondersteunt professionals in hun ontwikkeling met training, coaching en begeleiding rond het vakmensschap `opgroeien en opvoeden`. Het merendeel van de trainingen is in huis ontwikkeld en wordt door eigen medewerkers gegeven. Youkademy gaf in 2017 22 trainingen aan professionals van Youké en verzorgde 25 begeleidingstrajecten. Aan de professionals van de wijk & buurtteams en andere jeugdorganisaties gaf Youkademy 22 trainingen. De trainingen zijn altijd op maat, passend bij de vraag.

Aandachtsgebieden 2017

Vroegdiagnostiek jonge kinderen

"Ouders kunnen zich al vroeg zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Op het kinderdagverblijf of de school kijken we samen met de leerkracht en partners met andere specialismen of en wat er aan de hand is. Zo krijgen kinderen al op jonge leeftijd de juiste hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen. Voor ouders is het vaak een opluchting en een geruststelling. 'Vroeg erbij zijn zodat alle kinderen kunnen floreren', dat is waar Youké zich warm voor maakt."

Jolanda Hoogebeen – Teamhoofd

Voorkomen uithuisplaatsing: InVerbinding 12

"Nu de vader van Sanne (10 jaar) zijn broer Jordy, zelf vader van twee dochters, heeft gevraagd als JIM, heeft hij het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Hij vindt het soms lastig om alleenstaande vader te zijn omdat er heftige conflicten met Sanne kunnen ontstaan. Samen met Jordy heeft hij duidelijke regels opgesteld, en spreekt Sanne hier op aan. De JIM helpt hem om beter naar Sanne te luisteren, zij voelt zich vaker gehoord en begrepen. Ruzies lopen minder hoog op, en ze kunnen weer vaker met elkaar lachen."

Lenneke van Veen – Ambulant hulpverlener

Socius gespikkeld wonen

"Samen met Socius Wonen zorgen we ervoor dat jongeren begeleid vanuit Youké, samen met studerende & werkende jongeren, statushouders en ouderen op dezelfde plek wonen. Er is een bijzondere dynamiek. Samen leven vraagt een open houding en een redelijk hoge tolerantie van alle bewoners. Door de sociale cohesie is er ruimte om elkaar aan te spreken op gewenst gedrag. Een fijne en veilige woonplek voor jongeren die ook anders gewend zijn."

Ton van Rijkswijk - Teamhoofd

Integrale jeugdhulp

"Kinderen en gezinnen die te maken hebben met complexe problematiek op het gebied van opgroeien en psychische vraagstukken worden beter geholpen met Integrale Jeugdhulp. De krachten van Jeugdhulp en GGZ komen samen, met behoud van ieders expertise. De hulp richt zich op meer dan alleen het kind of het gezin. Het hele netwerk wordt bekeken en waar mogelijk betrokken. Het resultaat: een efficiëntere manier van samenwerken en kortere trajecten."

Marylou Krieckaert - START Zorgcoördinator

De juiste match: pleegzorg.

"Daar stond ze; een lief, klein meisje dat me met haar grote bruine ogen aankeek. Het enige wat ze bij zich had was een rugzakje met een leeg broodtrommeltje. Ik vond het bijzonder om te ervaren dat ik me vanaf dat moment gelijk erg verantwoordelijk voor haar voelde en de behoefte had om haar, samen met het gezin, zoveel mogelijk liefde en zorg te geven."

Lian – Crisispleegouder
Youké en de gemeenten geloven dat het beter is om kinderen in de eigen wijk en binnen het eigen netwerk op te vangen. Daarom zijn we Kinabu aan het ombouwen naar InVerbinding"
Babet Ringeling
Bekijk het filmpje
We hadden duidelijke regels. Dat werkte goed. Na een maand konden we zeggen dat het een hele dag goed was gegaan!"
Margit, pleegmoeder van Ryan
Bekijk hier het verhaal
Ik ervaar weer dat mijn ouders samenwerken en samen voor mij zorgen”.
Sophie (9 jaar)
Lees meer

2018-2019

Kenmerkend voor Youké, werken we vol energie en met vertrouwen vanuit onze kernwaarden. We zijn resultaat gericht, ondernemend en oplossingsgericht. We kijken altijd of wat we doen bijdraagt aan ons hoogste doel: STERKE JEUGD