Samenwerken bij complexe scheidingen

Ziet u in uw werk of omgeving kinderen die ernstig lijden onder de scheiding van de ouders? Krijgt u vragen van ouders die niet weten hoe ze kun kinderen buiten de strijd kunnen houden? Kinderen hebben allebei hun ouders nodig. Ze hebben recht op aandacht en zorg van beide ouders, ook na een scheiding. Uit onderzoek blijkt dat kinderen veel minder last hebben van de scheiding, als ouders samen tot goede afspraken komen. Als dat moeizaam gaat, dan kan Youké uitkomst bieden.

De programma’s van Youké zijn voor gezinnen waar de scheiding tot zeer ernstige problemen leidt; de zogenoemde vechtscheidingen. Deze programma’s helpen ouders en kinderen om op een goede manier met de scheiding om te gaan, zodat de kinderen niet de dupe worden van de situatie.

Zorgen dat het kind niet de dupe wordt

Youké helpt kinderen en ouders ermee om te gaan dat de ouders uit elkaar zijn. Youké gaat ervan uit, dat de ouders allebei van de kinderen houden en willen dat de kinderen niet de dupe worden van de scheiding.

Daarom biedt Youké vier programma’s aan: Ouderschapsbemiddeling, Ouderschap Blijft Kinderen uit de Knel en Positief opvoeden voor gescheiden ouders. De programma’s zijn speciaal voor complexe situaties die uit de hand zijn gelopen of uit de hand dreigen te lopen. Over ons hulpaanbod zijn uitgebreide folders beschikbaar, die kunt u onderaan deze pagina downloaden. Kijk ook op de website vechtscheidingen.nl van de landelijke overheid.

Ouderschapsbemiddeling

Ouders werken aan het herstellen van vertrouwen en communicatie. Het uitgangspunt is, dat zij er samen voor willen zorgen dat de kinderen zo weinig mogelijk last hebben van de scheiding en dat zij openstaan voor hulp. Ze verplichten zich om samen tot een oplossing te komen. De resultaten zijn gebaseerd op het wederzijdse vertrouwen dat beiden zich aan de gemaakte afspraken houden.

 

 

 

 

 

 

Feiten & cijfers
Jaarlijks scheiden er circa 33.000 stellen in Nederland. Daar zijn zo’n 55.000 kinderen bij betrokken. 20 procent van de scheidingen verloopt problematisch. Ongeveer 16.000 kinderen in Nederland lijden onder een vechtscheiding. De behoefte aan hulp bij complexe scheidingen neemt toe; van 100 nieuwe cliënten bij Youké in 2012 naar 229 in 2014. Het gemiddelde klanttevreden-heidscijfer bij Youké is 8,3.

Ouderschap blijft

Dit programma is voor situaties waarin één van beide ouders geen contact meer heeft met de kinderen. De ouders krijgen begeleiding in de omgang tussen de kinderen en beide ouders. Daarnaast krijgen ze bemiddelingsgesprekken, zodat ze uiteindelijk zonder begeleiding een omgangsregeling kunnen uitvoeren.

Kinderen uit de knel

De ouders werken in een groep aan oplossingen zonder ruzie te maken. De ouderparen coachen, confronteren en inspireren elkaar. De kinderen vinden in een kindergroep veel herkenning, door uitwisseling van tips en ervaringen. Tijdens de afsluiting komen de kinderen en de ouders bij elkaar en geven presentaties. Indien nodig is er een vervolgtraject mogelijk.

Positief opvoeden voor gescheiden ouders

Groepscursus voor net gescheiden ouder die willen leren omgaan met verandering, stress en boosheid en een goede balans willen vinden. De cursus bestaat uit negen wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, twee telefonische sessies en een afsluitende bijeenkomst. Na deze cursus volgt de reguliere Triple P oudercursus.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders