INVerbinding werkt met JIM is een aanpak waarbij een jongere zelf een mentor uit zijn omgeving kiest om te helpen bij conflicten thuis om uithuisplaatsing te voorkomen (de JIM). Dit kan een vertrouwde oom, zus, tante of buur zijn. De mentor helpt in het doorbreken van aanhoudende conflicten.

Wil je meer weten over InVerbinding werkt met JIM?

Neem dan contact op met START via het telefoonnummer 088 170 5000.

Meer informatie

InVerbinding met JIM

InVerbinding is een integrale aanpak  voor gezinnen met complexe problematiek en een uitgebreide hulpgeschiedenis. Het doel is uithuisplaatsing voorkomen en gezinnen duurzaam ondersteunen door de inzet van een intersectoraal team en informele mentor. JIM (Jouw/jullie Ingebrachte Mentor) is een aanpak waarbij een jongere zelf een mentor uit zijn omgeving kiest om te helpen bij conflicten thuis om uithuisplaatsing te voorkomen. Dit kan een vertrouwde oom, zus, tante of buur zijn. De mentor helpt in het doorbreken van aanhoudende conflicten. De zelfgekozen JIM  heeft een centrale rol in de hulpverlening en werkt nauw samen met de professional.

De JIM

JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals. De JIM heeft een centrale rol en is geen professionele hulpverlener maar wel een onmisbaar onderdeel van de aanpak. Met resultaat! Jongeren en hun gezinnen worden aangesproken op hun eigen kracht en worden beter geholpen, de effectiviteit van de zorg voor jeugd stijgt en de kosten dalen.

Youké ontwikkelde InVerbinding en JIM in 2013. De JIM-aanpak is een initiatief van Youké en oorspronkelijk ontwikkeld met Reinaerde, Altrecht en Victas. Inmiddels worden de teams met regionale partners gevormd. Hierdoor kan hulp worden geboden door hulpverleners uit de diverse jeugdhulpexpertises. Na ruim drie jaar pionieren en doorontwikkelen was het tijd om de JIM-aanpak landelijk uit te rollen. Door de oprichting van een stichting is de JIM-aanpak breed beschikbaar, met behoud van kwaliteit. In november 2016 hebben Youké en Spirit Jeugd & Opvoedhulp de Stichting Jim Werkt opgericht.

Onderzoek

In 2016-2017  is tijdens een pilot met jonge kinderen onderzocht of de succesvolle methodiek InVerbinding ook in hun situatie toegevoegde waarde heeft. Deze interventie werd tot nu toe alleen ingezet bij jongeren vanaf 12 jaar.  Het onderzoek is uitgevoerd in co-creatie met de zorgorganisaties Reinaerde, ProPersona, Youké en het landelijk kennisinstituut NJI. Belangrijkste onderzoeksvraag was of de interventie ook geschikt is voor gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat InVerbinding goede resultaten oplevert voor gezinnen met jonge kinderen. Uithuisplaatsing werd in 19 van de 20 casussen voorkomen. Opvallend is dat bij jonge kinderen vaak een JIM voor de ouders wordt ingezet of dat de kinderen hun eigen (groot-)ouder kiezen als JIM.

Laagdrempelig en in het gezin

Het succes van de InVerbinding methodiek zit in de duurzame oplossing en de laagdrempeligheid van een zelfgekozen mentor. Ook het verbinden van de JIM aan zorgpartners die in de leefomgeving van het kind en gezin werken is bijzonder belangrijk. De betrokken professionals begrijpen het gezin. Ze kennen de buurt goed en komen waar nodig met lokale oplossingen uit het eigen zorg- en welzijnsnetwerk.  Door de integrale samenwerking tussen GGZ, J&O en LVB creëren we met regionale partners een mix van ervaring en kennis. Daarmee worden de JIM en het gezin op elk vlak ondersteund en het gezin krijgt hulp op maat.

Conclusies

  • De methodiek InVerbinding 12+ is goed toepasbaar op de jongere doelgroep zonder grote aanpassingen
  • Uithuisplaatsing is in 19 van de 20 casussen voorkomen
  • Bij InVerbinding 12- is de JIM vaker verbonden aan de ouder dan aan het kind
  • Het jonge kind kiest vaak de eigen ouder(s) of grootouder(s) als JIM
  • InVerbinding 12- is meer dan 12+ gericht op opvoedvraagstukken die binnen het gezin liggen
  • De doelgroep van InVerbinding 12- is breder dan gezinnen met dreigende uithuisplaatsing. De interventie werkt goed voor gezinnen met een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis en complexe problematiek. Uithuisplaatsing is vaak niet acuut, maar dreigt in verdere (of soms nabije) toekomst en dit kan hierdoor veelal worden voorkomen
  • Er zijn meerdere interventies beschikbaar voor het jonge kind met complexe problematiek. Dat aanbod bestaat uit: Veilig Vooruit, Gezinsdagbehandeling, FACT-jeugd en InVerbinding 12-. Het vraagt een goede analyse om de juiste interventie bij de problematiek te kiezen. InVerbinding is een laagdrempelige vorm voor kind en gezin en heeft een duurzaam karakter door actieve betrokkenheid van het netwerk.

JIM in het nieuws