Betere gezinssituatie

Op verschillende manieren biedt Youké hulp als in jouw gezin ernstige dingen gebeuren en onveilige situaties ontstaan. We komen bijvoorbeeld in actie bij een ernstig verstoorde relatie tussen jou en je kind: Wanneer jullie geen of moeizaam onderling contact hebben. Je kunt ook bij Youké terecht bij aanhoudende, soms gewelddadige ruzies in jouw gezin.

Samen met jou kijken we naar kansen voor een betere gezinssituatie. We focussen daarbij altijd op een veilige omgeving voor jouw kind.

"Rottigheid uithalen vond ik leuk. Nu ben ik rustiger, blow minder en werk." Glenn

Begeleiding

Op basis van een inschatting van de gezinssituatie kiezen we samen voor een passende oplossing. Soms betekent dit dat jouw gezin individuele begeleiding krijgt of gezinsdagbehandeling, in andere gevallen adviseren we het volgen van een training of workshop.

Landelijk Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Zoek je advies of hulp voor jezelf of iemand anders? Bel het landelijke crisisnummer 0800 2000 (gratis, altijd bereikbaar).
De hulpverlener aan de lijn luistert naar jouw verhaal, beantwoord je vragen en geeft je advies. Dat kan altijd anoniem.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders