Onzekerheid of Spanning

Onzekerheid of spanning zijn te zien door bijvoorbeeld druk opstandig gedrag of juist heel stil gedrag. Spijbelen, drugsgebruik of bijvoorbeeld het in aanraking komen met justitie zijn signalen van dreigende schooluitval. Herken je dit bij jezelf of bij jouw kind?

"Het contact met mijn ouders is beter geworden. Het is niet meer zo hard tegen hard." Leo

Dreigende schooluitval

Om schooluitval te voorkomen werken we met jouw ouders, docenten en de betrokken hulpverlener samen om je een veilige leeromgeving te bieden. Deze samenwerking noemen we ook wel een onderwijszorgarrangement. Soms coachen we zelfs jouw leraar, zodat deze jou beter kan helpen.

Sterker verder

Merk je dat jij veel stress ervaart op school en in andere situaties, zoals op je werk of stage? Soms is het door stress moeilijker om op een goede manier met anderen om te gaan of om je eigen mening te uiten. Youké biedt jou trainingen om beter om te gaan met je eigen onzekerheden en te bouwen aan je zelfvertrouwen. Vaak volg je deze trainingen met leeftijdsgenoten.

Lees verder

Meer over hulp? Download de folders