Leefomgeving centraal

Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar het kind, de jongere en zijn leefomgeving. Daarmee benutten we het sociale netwerk optimaal: het gezin, de school en anderen in de eigen wijk. De hulpvraag van het kind, de jongere en de ouders staat altijd centraal: Samen met jou bepalen we welke hulp het beste past. We gaan daarbij uit van de kracht van het kind en de ouders.

Samen sterk

Bij alle hulpvragen werken we nauw samen met partners. Een hulptraject stemmen we bijvoorbeeld af met de sociale hulpverleners in jouw wijk. Ieder kind, iedere jongere en elk gezin heeft een vast aanspreekpunt. Samen met jou maken we één Plan van Aanpak met duidelijke doelstellingen.

Kleurrijk

Youké omarmt verschillen in cultuur en levensstijl. We werken nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed begrijpen. Waar nodig sluit een vrijwilliger of professional aan met dezelfde culturele achtergrond als die van het kind, de jongere of zijn ouders. Daarmee voorkomen we communicatieproblemen en zorgen we voor een laagdrempelig hulptraject.

 

Veiligheid

Veiligheid voor het kind is de rode draad in alles waar Youké voor staat. Bij ieder kind maken we een inschatting van de veiligheid en de risico’s. Tijdens het hulptraject volgen we de signalen rondom de veiligheid en grijpen we in waar het nodig is.

Lees meer over veiligheid bij Youké.