Trainingen

Youké staat voor sterke jeugd.
Wij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. We zoeken voor ieder kind een unieke, passende oplossing.

Vragen?

Wendie en haar collega's
helpen je graag!

Training voor netwerk- pleegouders

Iedere netwerkpleegouder die wordt aangemeld bij Youké pleegzorg bieden we een training aan. De training is zo ingedeeld dat er ruimte is voor de belangrijkste thema’s binnen de pleegzorg maar ook ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Voor wie
Nieuwe en huidige netwerkpleegouders

Training aspirant pleegouders

TOP (training ondersteuning pleegouders) voor mensen die graag pleegouder willen worden en al een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond.

Voor wie
Potentiële pleegouders

Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht

De Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessionals maakt professionals aanspreekbaar op de wijze waarop zij keuzes maken en het werk uitvoeren. Maar wat houdt die beroepscode in? En wat houdt het tuchtrecht in?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals

Bemiddelingsvaardigheden in complexe scheidingssituaties

Bij complexe echtscheidingssituaties is het belangrijk om als hulpverlener uit het conflict van strijdende ouders te blijven. Je leert om je bemiddelaarshouding vast te houden en ouders in beweging te krijgen in het belang van het kind.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams

Signaleren en herkennen van kindermishandeling

Wat wordt onder kindermishandeling verstaan? Wat zijn de signalen? Welke dilemma’s spelen hierbij een rol en welke stappen moet je nemen om verantwoord te handelen in deze situaties?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessional, leerkrachten, pedagogisch medewerkers etc.

Samenwerken aan Veiligheid

Hoe kom je met gezinnen in gesprek over onderwerpen die moeilijk zijn en gevoelig liggen? Vanuit eerlijkheid, openheid en een focus op krachten die veiligheid kunnen bieden kan je werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals

Gespreksvoering over (on)veiligheid -basis-

Hoe herken je signalen van (on)veiligheid in het werken met gezinnen? Durf je deze onderwerpen te bespreken en hoe doe je dat dan?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams, pedagogisch medewerkers etc.

Gespreksvoering over (on)veiligheid -verdieping-

Wil jij ook wel eens oefenen hoe je moeilijke onderwerpen bespreekt? Door te werken met een trainingacteur maak je het bespreken van signalen van (on)veiligheid nog meer eigen.

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams etc.

Beschermjassen

Om goed aan te kunnen sluiten bij cliënten met andere culturele achtergrond is kennis van zowel je eigen achtergrond als die van de ander van belang. "Beschermjassen" biedt ruimte voor diversiteit.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams

Supervisie of begeleide intervisie (LVSC)

Hoe kan je effectief reflecteren op je eigen rol, gedrag en stijl van werken? En wat is het het effect daarvan? Hoe kan je dit inzetten binnen je werk? Wat heb je hierin nodig en wat is noodzakelijk?

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers etc

Seksueel (overschrijdend)gedrag -Vlaggensysteem-

Hoe ga je om met de emoties rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van- en naar kinderen? Welk gedrag hoort bij de leeftijd van het kind? Hoe maak je dit thema bespreekbaar?

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, leerkrachten, pedagogisch medewerkers etc.

Werken vanuit Systemisch Perspectief

Mensen en hun problemen kunnen pas echt goed begrepen worden in de context van hun relaties. Maar hoe doe je dat? Het systeemgericht denken geeft je een referentiekader in het werken met (gehele) gezinnen.

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams

Basistraining Veiligheid & Agressiehantering

Wat is agressie? Wanneer begint dit voor jou (en je team) en hoe kan je dit herkennen? Welke interventies kan je inzetten en met welk doel? De training wordt in samenwerking gegeven met TrainInn.

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals en professionals uit onderwijsorganisaties

Privacy en het delen van gegevens

Je hebt binnen de jeugdzorg een beroepsgeheim maar je wilt graag onderling tussen professionals afstemmen en informatie-uitwisselen, hoe ga je daar mee om? Wat mag wel en wat niet?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Heb je gevonden wat je zocht?

Wij zijn onze website aan het verbeteren, heb je nog tips voor ons?

Verstuur

Wij zijn onze site aan het verbeteren, mogen wij vragen wie je bent?

Ouder/kind Zorgprofessional Ambtenaar Youké medewerker Sollicitant Overig Wil ik niet delen

Waar was je naar op zoek?

Verstuur