Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers etc
Wanneer
In overleg en op maat
Waar
Eigen locatie of locatie Youké, in overleg
Kosten
€ 90,- per uur
Registratiepunten
50 binnen 5 jaar
Contact
youkademy@youke.nl

Deel deze training:

Reflectie

Systematisch met collega’s reflecteren is voor elke professional belangrijk. Door reflectie krijgt de professional zicht in de eigen rol, het eigen gedrag, de eigen stijl van werken en het effect daarvan. Het gaat bij reflectie om drie niveaus:  verbeteren van het methodisch technisch handelen (is mijn handelen effectief en efficiënt?), versterking van de persoonlijke component (wie ben ik als werker,  is mijn handelen echt, waarachtig?) en een normatief element (is mijn handelen ethisch verantwoord?)

Registratie als Jeugdzorgwerker is noodzakelijk voor professionals die onder andere werkzaam zijn voor aanbieders van Jeugdhulp en die jeugdhulp verlenen onder verantwoordelijkheid van het college van B&W. In het kader van deze beroepsregistratie is het van belang –zelfs verplicht- dat alle uitvoerende professionals structureel aan reflectie werken. Door reflectie krijgt de professional zicht op de eigen rol, het eigen gedrag, de eigen stijl van werken en het effect daarvan. Dit kan door middel van het volgen van supervisie en/ of inzetten van (begeleide) intervisie.

Begeleide intervisie

Het doel van intervisie is om  te groeien als professional door zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken, en het verkrijgen van inzicht in opvattingen en overtuigingen  die in het werk (vaak onbewust) een rol spelen.

Intervisie is een groepsgewijze reflectievorm waarbij een groep professionals een bepaalde periode een reflectiegroep vormt, om te leren van elkaar. Binnen intervisie brengen deelnemers beurtelings een actuele ervaring in door middel van het stellen van een leervraag. Onderling wordt hulp geboden door het stellen van verhelderingsvragen met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisie kan (tijdelijk) worden begeleid (door een LVSC begeleider) om een effectief leerproces te creëren. Hierna kan het eventueel zelfstandig vorm worden gegeven.

Supervisie

Supervisie is een didactische methodiek, gericht op het (beter) leren uitvoeren van professioneel werk.  Supervisie wordt begeleid door een supervisor, iemand die in een andere verhouding staat tot degene die wordt begeleid. De supervisor begeleidt het leren van de professional door condities te scheppen die de mogelijkheid geven om het leren zo groot mogelijk te maken. Het doel van supervisie is dus om het persoonlijk functioneren van de beroepskracht te verbeteren. Supervisie kan individueel gegeven worden maar ook binnen een groep (max. 4 personen). De supervisor is specifiek opgeleid om supervisie te geven en is geregistreerd bij de landelijke vereniging van supervisoren en coaches (LVSC).

Registratiepunten

Intervisie
Intervisie vorm gegeven volgens de SKJ richtlijnen levert 50 registratiepunten op binnen de reflectieruimte van het beroepsregister. Dit betekent 20 bijeenkomsten in 5 jaar. De tijdsduur van de bijeenkomst is afhankelijk van de groepsgrootte (minimaal 1,5 uur bij 4 deelnemers en maximaal 2,5 uur bij 8 deelnemers), met een frequentie van minimaal eens per 8 weken.

Volgens de nieuwe richtlijnen van het SKJ levert intervisie die niet voldoet aan de richtlijnen geen registratie punten op. Bij intervisiebegeleiding bewaakt de begeleider (supervisor) dat de intervisie volgens de richtlijnen gehouden wordt. Dit levert een hogere kwaliteit op van de intervisie.

Supervisie:
Supervisie door een LVSC-supervisor levert 50 punten per supervisietraject op binnen de reflectieruimte. (Dit betekent 10 uur bij individuele supervisie, 15 uur bij supervisie met twee supervisanten, 20 uur bij drie supervisanten, 25 uur bij 4 supervisanten).

Algemene informatie

  • Data: in overleg
  • Locatie: in overleg, eigen locatie of locatie Youké

 

Het standaardtarief begeleide intervisie/ supervisie is € 90,- per uur.

Aanmelden

Neem contact op met onderstaande formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.